Projectmanagement

Van Advies tot en met Realisatie!

Projectmanagement is wat ons betreft precies waar AtmR voor staat: van start tot finish. Uw verwachting realiseren, binnen de gestelde planning en middelen, eventueel in samenwerking met externe partijen. Door onze jarenlange ervaring en expertise in uiteenlopende projecten, binnen diverse branches, zien we toe op het realiseren van uw doelstellingen.

Diverse fases

In ieder project doorlopen we vaste stappen in een aantal fases. Binnen de verschillende fases, worden zaken vastgelegd in een voor de betrokkenen toegankelijk projectdocument. Belangrijk hierbij is dat we dezelfde taal spreken en dat iedereen precies weet wat zijn of haar rol is, welke bevoegdheden mensen hebben en dat eenieder zich betrokken voelt.

Vlot & Efficiënt

Een juiste vertaalslag van uw plannen naar het gewenste resultaat, binnen het budget en op tijd. Zo begeleiden wij uw (interne) verhuizing, verbouwing of nieuwbouw. Voor, tijdens en na oplevering. Vlot en efficiënt, zodat uw medewerkers weer zo snel mogelijk aan de slag kunnen. Voor u betekent dit één leverancier die zorgt voor een heldere taakverdeling, overzichtelijke projectplanning, centrale coördinatie, minder facturen, geen misverstanden en niet te vergeten: tijdswinst.

Juist & Tijdig

De inzet van een vaste projectmanager is een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. Iemand die al uw zorgen uit handen neemt, veel kostbare tijd bespaart en u op elk moment met raad en daad terzijde staat. Hierbij staat de overeengekomen opleverdatum centraal en vindt uitvoering plaats conform de vastgelegde specificaties. Op het juiste moment, op de juiste manier en met het gewenste eindresultaat.

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen in projectmanagement? Kom dan eens langs in onze “working showrooms” voor meer informatie.


Baker Tilly Bekijk project
Specialized Bicycle Components Bekijk project
FLYNTH Bekijk project
K3 Delta Bekijk project
Nathan Bekijk project
DNVGL Bekijk project
NSPOH Bekijk project
Sidn
Vivare
Van Wijnen
De Variabele
Autobinck Group
Hotel Papendal Bekijk project
Wolters Kluwer – herinrichting kantoor Deventer Bekijk project
Wiggers Lijstprofielen Bekijk project
Merin Vastgoed
Fleet Support Bekijk project
Lucas Bols Bekijk project
KNGU – Dutch Gymnastics Bekijk project
Brilliant Group Bekijk project