Akoestiek

Het belang van een goede akoestiek

Akoestiek is de wetenschap die zich verdiept in geluid en de uitwerking die een kantoorruimte heeft op klanken en nagalmen van geluiden. Als er een slechte akoestiek is, wordt bedoeld dat de eigenschappen van die ruimte niet overeenkomen met het gebruik. Dit verschilt per ruimte. Ruimteakoestiek meet de geluidsgolven in een ruimte zodat er een compleet geluidsveld zichtbaar wordt. Dit geluidsveld wordt berekend door de origineel uitgezonden geluidsgolven. Het afgegeven impuls wordt door de oppervlakte van de ruimte en de voorwerpen erin gereflecteerd, geabsorbeerd of afgebogen. Door deze eerste reflectie kan de sterkte en invalsrichting van het geluid veranderen.

Gedrag en gezondheid medewerkers

Een vergaderzaal met een echo of een bedrijfsruimte met veel lawaai komt de productiviteit van de medewerkers niet ten goede. Het belangrijkste voordeel van een goede akoestische werkomgeving is de positieve invloed op het gedrag en gezondheid van de medewerkers. De werkomgeving is prettig en ziekteverzuim en fouten door concentratieverlies zullen drastisch afnemen. Ook irritaties en stress op de werkvloer zullen tot een minimum gereduceerd worden.

Meer rust

Medewerkers blijven fitter en hebben meer plezier in hun werkzaamheden. In veel gevallen is slechte akoestiek herkenbaar maar wordt de link hiermee niet gelegd. Zaken zoals hoofdpijn, duizeligheid, irritaties, stress, afleiding worden vaak niet in relatie gebracht met een akoestisch probleem. Terwijl dit wel vaak een ven de voornaamste oorzaken is. Een goede akoestische werkomgeving zorgt dus voor veel meer rust, en lijdt tot minder klachten bij personeel. De facilitaire dienst moet zorg dragen dat iedereen de juiste voorzieningen heeft om zijn/haar werk uit te voeren en de organisatie de vastgestelde doelen kan behalen.