Audiovisueel

Zet uw presentatie kracht bij met onze audiovisuele middelen.

De laatste jaren is het toepassen van audiovisuele oplossingen buitengewoon gegroeid. Waar pakweg tien jaar geleden zichtbaar was dat er vooral gebruik werd gemaakt van losse audiovisuele producten wordt er nu vergaderd en gepresenteerd in audiovisueel ingerichte ruimtes. Om die reden heeft AtmR BeleefAV (vroeger Franklin Presentations) als specialisme toegevoegd. Deze stap maakt het mogelijk om onze klanten ook op audiovisueel gebied nog professioneler te adviseren. Hieronder zetten we enkele audiovisuele middelen uiteen.

Informeren

Middels een LED scherm of video Walls kunnen mensen geïnformeerd worden. Zo kunnen medewerkers het bedrijfsnieuws zien, maar ook het menu van de dag, nieuws, weer- en verkeersinformatie. Het wordt vooral toegepast in bijvoorbeeld een koffiecorner, bedrijfsrestaurant, lounge, ontvangstbalie, winkel, etalage, wachtruimte of showroom.

Lesgeven

Audiovisuele aspecten worden steeds meer van belang bij scholing. Denk hierbij ook aan presentaties en animaties. Voorheen werd de lesstof behandeld in het klaslokaal en de opdrachten thuis gemaakt. Nu wordt de lesstof thuis doormiddel van een informatieve video behandeld. Om die reden kan ieder kind in zijn/haar eigen tempo leren. In het klaslokaal worden opdrachten gedaan om te zien of de stof goed opgenomen is en juist toegepast wordt.  Het grote voordeel van deze methode is dat als leerlingen niet naar school kunnen komen door bijvoorbeeld ziekte kunnen ze de lessen thuis volgen of later inhalen.

Informatieschermen

Een digibord is een groot touchscreenboard die een verbinding heeft met beamer en computer. Een vinger of pen fungeert als muis. Hierdoor kan degene die naast het bord staat het besturen. Het voordeel van het bord is dat u er bijvoorbeeld lijnen op kunnen laten verschijnen waardoor het schrijven of tekenen makkelijker is. Deze borden worden voornamelijk in het onderwijs gebruikt maar vervangen steeds vaker het whiteboard op kantoor. Voordeel hiervan is dat alles wat opgeschreven is met een klik opgeslagen is.

Vergaderen

Er zijn verschillende vormen van vergaderen en daardoor ook verschillende wensen omtrent de ruimte en audiovisueel. Doormiddel van beeld en geluid kan iedereen bij een vergadering zijn ongeacht de locatie van de persoon. Het kan eenvoudig via bijvoorbeeld Skype wanneer het gaat om één medewerker die inbelt. Echter wanneer het gaat om meerdere medewerkers die elkaar allemaal willen zien zal er een software en apparatuur geïnstalleerd dienen te worden om de videoconference gestructureerd te laten verlopen.

Waarom audiovisuele middelen inzetten?

De grondslag om audiovisuele media in te zetten is het oplossen van een communicatieprobleem: het laten zien van zaken, die niet of met moeite getoond kunnen worden. En hoe meer de realiteit benaderd wordt, des te hoger de impact. Geen enkele vorm van communicatie kan hier tegenop. De mens schrijft en leest pas enkele millennia terwijl communicatie via beelden en geluiden al vele duizenden jaren wordt toegepast. Geen ander medium kan snel en in zo korte tijd grote groepen tegelijk indringend en uniform informeren, motiveren, emotioneren en zelfs beïnvloeden! AtmR helpt u verder.