Referenties

Kantoorinrichting Rijnbrink Groep

Rijnbrink Groep is de nieuwe naam van Biblioservice Gelderland. De provinciale ondersteuningsorganisatie voor het bibliotheekwerk in Gelderland. Zij helpen de Gelderse openbare bibliotheken bij de realisatie van hun culturele en maatschappelijke taken. Tevens verzorgen zij de dienstverlening aan bibliotheekhoudende instellingen zoals scholen en zorgcentra en aan leeskringen.

Het credo van Rijnbrink Groep (Samen sterk) is ook van toepassing op de samenwerking tussen Rijnbrink Groep en AtmR Kantoorverandering. Daar waar zij innovatieve en stimulerende omgevingen wil creëren samen met de bibliotheken, wilden zij dat ook graag in hun eigen kantooromgeving. Onder andere door de inrichting van de afdeling MUI (Muziekuitleen- en Informatiecentrum), de aanpassing van de directiekamers en de ontmoetingsruimte voor personeel en bezoekers zijn hierin de eerste, succesvolle, stappen gezet. Ook de gesprekken over nieuwe, andere, manieren van werken werden met grote voortvarendheid opgepakt.

De door Rijnbrink Groep gevraagde kennis, kunde en kwaliteit is door AtmR op een zeer adequate wijze opgepakt en ingevuld.

Vorige referentie
Volgende referentie