Terug naar kantoor hoe dan? White Paper!

Het nieuwe normaal, de gevolgen voor de huidige werkomgeving.

Wat wij jarenlang als normaal en plezierig hebben ervaren, waardoor het ook in ons dagelijkse patroon is ingesleten, zullen wij vanaf nu wijzigen in nieuw gedrag, of zoals de media dit verwoord in het “nieuwe normaal”.

Dit is niet alleen van toepassing in ons dagelijks leven thuis, maar ook tijdens onze zakelijke werkzaamheden. Hoe kunnen wij dit binnen het kantoor organiseren en voorkomen dat wij terugvallen in oude gewoontes? Wat is het nieuwe normaal? Waar moet op gelet worden? Wat is er mogelijk binnen uw huidige indeling?

Terug naar kantoor, hoe dan?

De afgelopen weken is er veelvuldig thuisgewerkt en zijn de meeste weerstanden die jaren lang opgeworpen werden tegen het thuiswerken, achterhaald. Rationeel blijkt het met de hedendaagse ICT mogelijkheden prima te werken, maar wij missen onze collega’s op het werk . Wij missen de informele gesprekken en het echte gevoel een onderdeel te zijn van een team. Dat door de opgedane ervaring van het thuiswerken, de toekomstige kantoorwerkzaamheden veranderen is wel zeker. Dat dit per organisatie zal verschillen in de mix tussen het thuiswerken en het aantal uren op kantoor, is ook zeker.

Dit alles heeft gevolgen voor uw werkomgeving en hoe bereiden wij ons hier op voor. Hoe bieden wij de medewerkers de zekerheid dat wij de opgelegde COVID-19 richtlijnen kunnen naleven, voor een ieder de persoonlijke doelstellingen garanderen, maar ook niet onbelangrijk, samen kunnen werken om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren.
In de media is hierover al veel gezegd en geschreven, maar hier wordt met name ingezoomd over wat we moeten doen, maar hoe realiseren wij deze kantoorveranderingen?