Referenties

Kantoorinrichting Iriszorg

IrisZorg zet zich in voor mensen die de grip op hun leven kwijt zijn of dit dreigen kwijt te raken. Dat kan gebeuren door een verslaving aan alcohol, drugs of gokken en/of door problemen op gebied van huisvesting en werk. Zij bieden trajecten voor wonen, werken en verslavingsbehandeling aan jongeren, volwassenen en gezinnen.

AtmR is de vaste partner van IrisZorg op het gebied van de inrichting van kantoren, woongroepen, overige projecten en facilitaire dienstverlener en ontzorger op vele gebieden. Zo heeft AtmR reeds projecten als bijvoorbeeld de inrichting van de poliklinieken in Nijmegen, Arnhem, Groenlo en Tiel, de inrichting van de Medische Heroïne Units in Arnhem en Nijmegen, woonvoorzieningen bij De Hulsen en de Crisisopvang in Nijmegen mogen realiseren.

Het jongste project dat AtmR samen met IrisZorg heeft gerealiseerd is de inrichting van 36 appartementen en algemene huiskamers in Het Multifunctioneel Centrum aan de Van Schevinchavenstraat in Nijmegen. In het MFC vindt inloop, dagbesteding, dag- en nachtopvang plaats van ernstig verslaafde dak- en thuislozen. Met de 36 appartementen wordt woonruimte gerealiseerd voor mensen met ernstige (verslavings) problemen en geholpen van opvang naar beschermd wonen met als doel stabilisatie, maatschappelijk herstel of het voorkomen van terugval. Samen met de interieurcommissie, bestaande uit Management, Facilitaire Dienst en afvaardigingen van medewerkers en cliënten, heeft AtmR een inrichting samengesteld dat geheel voldoet aan sfeer en beeld, waarbij ook de hoge kwaliteitseisen een belangrijk uitgangspunt waren.

Vorige referentie
Volgende referentie