Nieuws

Doe voorzichtig, zorg goed voor uzelf en voor elkaar.

Coronamaatregelen

Graag informeren wij u over de maatregelen die AtmR neemt tegen de verspreiding van het coronavirus.

Bereikbaarheid en ontvangst
De gezondheid van onze klanten, leveranciers en medewerkers heeft onze hoogste prioriteit. Fysiek contact wordt zoveel mogelijk beperkt dan wel vermeden en medewerkers worden erop gewezen strikt de richtlijnen van RIVM en de Rijksoverheid in acht te nemen. Een deel van onze medewerkers werkt vanuit huis. Er is altijd bezetting aanwezig op onze kantoren, afdelingen en magazijnen. AtmR is telefonisch en per e-mail gewoon bereikbaar. Als uw contactpersoon niet op kantoor aanwezig is of tijdelijk minder bereikbaar, dan assisteren onze andere specialisten direct of wordt u later teruggebeld.

Wij verzoeken u niet onnodig en zonder aankondiging op bezoek te komen. Dit geldt ook als u geen klachten of griepverschijnselen vertoont. Is een persoonlijk bezoek noodzakelijk, dan vragen wij u dit op voorhand met ons te overleggen. Wij schudden ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus geen handen en houden een gepaste afstand van ten minste 1,5 meter.

Wij kunnen tevens afspraken plannen via telefoon en/ of Skype of anderszins.
Bezoeken die onze medewerkers aan relaties brengen worden altijd in overleg gepland.

Voorraden en levertijden
Op dit moment zijn er geen beperkingen in onze voorraden en levertijden voor de meest voorkomende producten. AtmR staat in nauw contact met fabrikanten en distributeurs en monitort de situatie nauwlettend. Indien de situatie wijzigt, verneemt u dit zo spoedig mogelijk van ons.

Wij verzoeken u echter om gewenste leveringen en opdrachten tijdig in bestelling te zetten opdat wij uw leveringen en/of montage opdrachten zo goed mogelijk voor u kunnen coördineren. Hiermee kunnen stagneringen in de projectplanningen voorkomen worden.

Leveringen
Onze logistiek vindt op normale wijze plaats met inachtneming van de voorschriften van het RIVM. Wij informeren u op de gebruikelijke manier wanneer wij komen leveren. Onze chauffeurs en uw medewerkers kunnen zo heldere afspraken maken over de aflevering en de overdracht van goederen.

Wij vragen u fysiek contact met onze chauffeurs te voorkomen en een gepaste afstand te houden.

NB: een groot deel van onze zendingen vindt plaats met erkende, externe vervoerders. Zij hanteren eveneens de richtlijnen van het RIVM, maar kunnen een eigen protocol naleven.

Inhuizen en/ of montage
Wij bekijken per opdracht inhuizen en/of montage mogelijk is. Onze monteurs nemen extra hygiëne- en voorzorgsmaatregelen. Ook overleggen we samen met u of en hoe inhuizen en/ of montage past binnen uw coronaprotocol. Dit geldt ook voor servicewerkzaamheden.

De gezondheid van uw en onze eigen mensen staat hierbij voorop.

Meer informatie
Voor meer informatie verwijzen wij graag naar het RIVM en de Rijksoverheid:

https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19