Nieuws

Aflopen vrijstelling handdesinfectiemiddelen op 4 maart 2021

Volgens de Nederlandse biociden regelgeving mogen alleen desinfectiemiddelen met een toelating van het Ctgb op de markt worden gebracht. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft tijdelijke vrijstellingen van de toelatingsplicht verleend voor het op de markt brengen en gebruiken van desinfectiemiddelen tegen het coronavirus. Deze vrijstelling loopt 4 maart af. Dit betekend dat u dan geen producten meer mag verstrekken die niet voldoen aan de gestelde toelating en eisen! Onder deze vrijstellingen valt het gebruik door medewerkers, vanwege professionele activiteiten, maar ook het voorgeschreven gebruik van desinfectiemiddelen door klanten en bezoekers in de bedrijfsomgeving. Bezoekers en klanten dienen op locatie geïnformeerd te worden over goed en veilig gebruik van het desbetreffende middel.

AtmR kantoorbenodigdheden heeft de afgelopen periode de focus gelegd op de productie en levering van desinfectie vloeistoffen. Daarbij hebben we extra inkoop, extra productie en afvulcapaciteit ingezet om aan de vraag te kunnen voldoen. AtmR heeft al geruime tijd een zeer intensieve samenwerking met een producent van desinfectie producten. Het Ctgb heeft 4 producten die wij voeren voor handreiniging (Alcohol Podior 80%, Alcohol Dentior 80%, Podilon en Maniskin Plus) toegelaten. Alle producten voldoen aan de gestelde eisen en bevatten de juiste registraties en N nummers.

LET OP:
Er zijn veel producten op de markt met allerlei desinfectieclaims, daaronder ook een groot aantal zonder de vereiste toelatingen en vrijstellingen. Via de link van de overheid (Ctgb) vindt u nuttige informatie over producten met een desinfectieclaim.